Fundacja im. Andrzeja Grubby

Rok założenia - 2007

Cele Fundacji:

  • propagowanie i krzewienie wartości etycznych sportu, zwłaszcza związanych z ideą fair play
  • inspirowanie i wspieranie działań na rzecz wychowania młodzieży przez sport
  • promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
  • Fundacja jest organizatorem Memoriału Andrzeja Grubby w formie ogólnopolskich zawodów tenisa stołowego dzieci szkół podstawowych.

Przesłaniem imprezy jest uczczenie pamięci najwybitniejszego polskiego tenisisty stołowego.

Finał ogólnopolski rozgrywany jest rokrocznie w czerwcu w Hali 100-lecia Sopotu.

XIII MEMORIAŁ ANDRZEJA GRUBBY 2019

Wyniki eliminacji

Komunikat końcowy

XII MEMORIAŁ ANDRZEJA GRUBBY 2018

Komunikat końcowy